Se också

sö 22.7 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i Kvevlax kyrka
sö 29.7 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard