Gudstjänst

sö 17.9 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Gudstjänst i Kvevlax kyrka

Kom och dela gemenskapen i gudstjänsten. Under gudstjänsten ber vi, och tänder ljus för de som ska gifta sig, döpta och avlidna. I gudstjänsten medverkar ofta församlingsmedlemmar som textläsare, förebedjare och kyrkvärdar.

 

Vid huvudingången finns skötrum med några leksaker för de yngsta, kapprum och toalett. Glöm inte heller lådan för förbönsämnen, eller möjligheten att tända ljus vid missionsljusstaken.

Välkommen med på söndagens gudstjänst!


Arrangör

Kvevlax församling

Tag kontakt

Jessica Bergström-Solborg
kyrkoherde
Kvevlax församling
 

Se också

sö 1.10 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst i Kvevlax kyrka
sö 8.10 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Högmässa, De äldres kyrksöndag

Nattvardsgudstjänst i Kvevlax kyrka
sö 22.10 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Högmässa

Nattvardsgudstjänst i Kvevlax kyrka