Pensionärssamling

on 14.3 kl. 13.00 - kl. 15.00

Församlingshemmet

Pensionärssamling

Ossian Westlin visar naturbilder. Tor-Erik Store andakt, Ulla-Maj Salin ledare. Pensionärskören, Estrid Hjorth och Rodney Andrén.


Se också

må 25.6 kl. 19.00 -20.00

Krubban

Bön för bygden

Bön för bygden
sö 1.7 kl. 18.00

Kvevlax kyrka

Cafegudstjänst

Cafégudstjänst med bluegrassgospelbandet HOMEWARD BOUND
sö 8.7 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Högmässa

Gudstjänst med nattvard