Gudstjänst

sö 9.12 kl. 10.00 - kl. 11.00

Kvevlax kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst

Rune Lindblom

Rodney Andrén

Ansvarsgrupp: Missionskommittén