Gudstjänst

sö 9.12 kl. 10.00 - kl. 11.00

Kvevlax kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst

Rune Lindblom

Rodney Andrén

Ansvarsgrupp: Missionskommittén


Se också

sö 23.12 kl. 10.00 -11.00

Kvevlax kyrka

Högmässa

Högmässa
må 24.12 kl. 15.00 -16.00

Kvevlax kyrka

Julbön

Julbön
ti 25.12 kl. 8.00 -9.00

Kvevlax kyrka

Julotta

Julotta