tror hoppas älskar

Den 20.11. 2022 är det församlingsval

I församlingar som hör till en kyrklig samfällighet utses förtroendevalda både till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet.

Till församlingsrådet i Kvevlax väljs tio förtroendevalda och i gemensamma kyrkofullmäktige finns plats för sex ledamöter från Kvevlax. 

Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr verksamheten de närmaste fyra åren. 

 

Kandidater till församlingsrådet: 

Gunilla Asplund, Västerhankmo

Maj-Lis Backman, Kvevlax

Alf Burman, Koskö

Lars Burman, Koskö

Håkan Granberg, Västerhankmo

Eva Grop, Kuni

Sara Holms, Kvevlax

Johanna Levälahti, Kvevlax

Anders Månsus, Västerhankmo

Lars Tammelin, Kvevlax

Lars-Erik Åkerholm, Petsmo

Alexandra Wasberg, Kuni

Yngve Östman, Vassor

 

 

Kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige:

Maj-Lis Backman, Kvevlax

Gun Beijar, Vassor

Alf Burman, Koskö

Håkan Granberg, Västerhankmo

Sara Holms, Kvevlax

Lars Tammelin, Kvevlax

Lars-Erik Åkerholm, Petsmo

Yngve Östman, Vassor

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022