tror hoppas älskar

Den 20.11. 2022 är det församlingsval

I församlingar som hör till en kyrklig samfällighet utses förtroendevalda både till gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet.

Till församlingsrådet i Kvevlax väljs tio förtroendevalda och i gemensamma kyrkofullmäktige finns plats för sex ledamöter från Kvevlax. 

Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr verksamheten de närmaste fyra åren. Genom att ställa upp i valet, eller genom att rösta, kan du påverka framtiden i din församling!

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022