Föräldra-barn klubben

on 17.4 kl. 10.00 - kl. 11.30

Dagklubben

Föräldra-barn klubben

Träff för barn och föräldrar under fria former


Diakoniarbetare
346 2312

Mottagning på diakonikansliet (Kvevlaxvägen 7): tisdag och torsdag kl. 8-10. Andra tider enligt överenskommelse