Cafégudstjänst

sö 30.6 kl. 16.00

invid klockstapeln

Vi håller Cafégudstjänt invid klockstapeln vid Kvevlax kyrka. Vid regn är vi inne i kyrkan. Tema: "Levande vatten".

Cafégudstjänst invid klockstapeln, vid regn är vi i kyrkan. Tema: "Levande vatten". Medverkar gör Fredrik Kass, Rodney Andrén, Deliakören med Martin Klemets som dirigent, m.fl. Servering.


Se också

lö 22.6 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Midsommardagens gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i midsommartid!
sö 7.7 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Högmässa

Högmässa i Kvevlax kyrka