50-års konfirmandjubileum

sö 7.7 kl. 10.00

Kvevlax kyrka, Församlingshemmet

Konfirmandjubileum för dem som konfirmerades i Kvevlax församling 1969.

Kvevlax församling inbjuder dem sm konfirmerades 1969 till konfirmandjubileum. Vi samlas till högmässa och fotografering kl.10 i kyrkan. Efteråt servering och samkväm i församlingshemmet. Dieter och deltagande anmäls till pastorskansliet senast 1.7 till tfn 3462300 eller kvevlax.forsamling@evl.fi