Samling på prästgårdsbacken

on 24.7 kl. 13.00

Prästgårdsbacken

Allsång till dragspelsmusik med Yngve Lithén.

Samling på prästgårdsbacken onsdag 24.7 kl.13. Allsång till dragspelsmusik med Yngve Lithén. Medverkar gör också Ruth Vesterlund och Rodney Andrén. Vid opassligt väder är vi inomhus.


Diakoniarbetare
346 2312

Mottagning på diakonikansliet (Kvevlaxvägen 7): tisdag och torsdag kl. 8-10. Andra tider enligt överenskommelse