Gudstjänst

sö 15.9 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Gudstjänst i Kvevlax kyrka

Gudstjänst i Kvevlax kyrka med liturg Fredrik Kass, predikant Staffan Snellman (LFF) och kantor Rodney Andrén.