Månadssamling för skriftskola

lö 9.11 kl. 15.00

Församlingshemmet

Månadssamling för konfirmander

Konfirmandundervisning


Arrangör

Kvevlax församling