Kvällssyföreningen

on 15.1 kl. 17.30

Drängstugan

Kvevlax kvällssyförening träffas i drängstugan.

Kvevlax kvällssyförening träffas i drängstugan den första och tredje onsdagen i månaden.


Arrangör

Kvevlax församling

Se också

to 30.1 kl. 10.00

Konferensrummet (Kvevlax)

mamma-lådorna

Handarbete för mamma-lådorna
on 5.2 kl. 17.30

Drängstugan

Kvällssyföreningen

Kvevlax kvällssyförening träffas i drängstugan.
to 6.2 kl. 9.15

Drängstugan

Karakaffe

Karakaffe kl.9.15 i drängstugan