Kvällssyföreningen

on 15.1 kl. 17.30
Drängstugan

Kvevlax kvällssyförening träffas i drängstugan.

Kvevlax kvällssyförening träffas i drängstugan den första och tredje onsdagen i månaden.


Arrangör

Kvevlax församling