Gudstjänst - endast de medverkande på plats.

sö 29.3 kl. 10.00
Kvevlax kyrka

Gudstjänst i Kvevlax kyrka - endast medverkande på plats.

Medverkande Ruth Vesterlund och Rodney Andrén i gudstjänsten. Kyrkan öppen kl.10.30-12 för samtal och bön.