Palmsöndagens gudstjänst - endast medverkande på plats

sö 5.4 kl. 10.00
Kvevlax kyrka

Gudstjänst i Kvevlax kyrka - endast medverkande på plats.

Medverkande Fredrik Kass och Yngve Lithén i gudstjänsten. Kyrkan öppen kl.10.30-12 för samtal och bön.