Skärtorsdagens gudstjänst - endast de medverkande på plats

to 9.4 kl. 20.00
Kvevlax kyrka

Skärtorsdagens gudstjänst - endast de medverkande på plats.

Medverkande Fredrik Kass och Rodney Andrén i gudstjänsten. Kyrkan öppen kl.10.30-12 för samtal och bön.