Långfredagens gudstjänst - endast de medverkande på plats

fr 10.4 kl. 10.00
Kvevlax kyrka

Långfredagens gudstjänst med temat "Guds lamm" - endast de medverkande på plats.

Medverkande Fredrik Kass och Rodney Andrén i gudstjänsten. Kyrkan öppen kl.10.30-12 för samtal och bön.