Högmässa

sö 12.7 kl. 10.00
Kvevlax kyrka

Välkommen till högmässan!

Helgdag: Apostladagen
Predikant och liturg: Emilia Kontunen
Kantor: Yngve Lithén