Högmässa

sö 19.7 kl. 10.00
Kvevlax kyrka

Välkommen till högmässan!

Helgdag: 7e sön ef pingst
Liturg och predikant: Emilia Kontunen
Kantor: Yngve Lithén