Parentationsgudstjänst på alla helgonsdag

lö 31.10 kl. 10.00
Kvevlax kyrka

Gudstjänst med ljuständning för de som avlidit under året.

Parentationsgudstjänst på alla helgonsdag med Fredrik Kass, Rodney Andrén, Yngve Lithén, saxofon. Strömmas på församlingens Facebooksida.


Arrangör

Kvevlax församling