Vängudstjänst med Studentmissionen

sö 22.11 kl. 10.00
Kvevlax kyrka

Välkommen på gudstjänst! Gudstjänsten ordnas tillsammans med Studentmissionen.

Gudstjänsten är tvåspråkig. Medverkande Fredrik Kass, Karl Granberg, Rodney Andrén.