Junior

må 30.11 kl. 13.00
Fyren

Eftermiddagsverksamhet för barn i lågstadieålder

Mellis, spel och skoj!


Arrangör

Kvevlax församling