Gudsjänst

sö 4.7 kl. 10.00 - 11.00
Kvevlax kyrka

Gudstjänst i Kvevlax kyrka

Helgdag: Apostladagen
Kvevlax kyrka
Liturg: Kontunen Emilia
Predikant: Kontunen Emilia
Kantor: Lithén Yngve


Arrangör

Kvevlax församling