Junior i Kvevlax

må 27.9 kl. 13.00
Fyren

Eftermiddagsverksamhet för barn i lågstadieålder

Spel, lek och mellanmål


Arrangör

Kvevlax församling