Bön och nattvard

fr 20.5 kl. 8.45

Kvevlax kyrka

Bön och nattvard

Inled helgen med en stilla stund med bön och nattvard.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Kvevlax församling