Gemensam gudstjänst på Kronvik

lö 25.6 kl. 16.00

Annat utrymme

Midsommardagens gudstjänst på Kronvik lägergård. Gudstjänsten firas tillsammans med de svenska församlingarna i Korsholm.

Medverkande: Frank Isaksson m.fl.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Kvevlax församling