Cafégudstjänsten vid klockstapeln

sö 3.7 kl. 15.00

Annat utrymme

Välkommen på cafégudstjänst!

Gudstjänsten hålls utomhus vid klockstapeln. Medverkande: Amanda Audas-Kass, Fredrik Kass, Rodney Andrén, församlingskretsen.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Kvevlax församling