Högmässa och träff för 50-års och 65-års konfirmanderna

sö 10.7 kl. 10.00

Kvevlax kyrka

Högmässa med konfirmandträffar, 50- och 65-års konfirmanderna.

50-års konfirmanderna träffas efteråt i församlingshemmet. 65-års konfirmanderna träffas i drängstugan.
Medverkande: Ruth Vesterlund, Yngve Lithén

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Kvevlax församling