Kara-Alpha

to 23.3 kl. 9.15

Drängstugan

Intresserad av att diskutera tro och liv? Det ordnas alpha-kurs i drängstugan torsdagförmiddagar jämna veckor. Dragare: Håkan Granberg.

Kara-Alphakursen ordnas varannan vecka. De veckor då inte karakaffe hålls.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Kvevlax församling