Gemensam midsommar gudstjänst på Kronvik Lägergård

lör 22.6 kl. 16.00 – 17.00
Frank Isaksson

Kronvik lägergård

Midsommargudstjänst på Kronvik lägergård med Frank Isaksson!

Midsommargudstjänst på Kronvik lägergård med Frank Isaksson

Efter gudstjänsten blir det servering och samvaro. (Frivillig avgift till Kronvik lägergårdsförening tas upp för serveringen)
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Korsholms svenska församling, Kvevlax församling, Mustasaaren suomalainen seurakunta, Replots församling, Solfs församling