Vigsel

Kyrklig vigsel förrättas av en präst. För att en kyrklig vigsel kan förrättas behöver man ha gått skriftskolan, men man behöver inte vara konfirmerad. Om ena personen hör till evangelisk lutherska kyrkan i Finland och den andra personen hör till ett annat kristet trossamfund kan paret också vigas.

Ett villkor för vigsel är hindersprövning (tidigare lysning). Intyg för hindersprövning kan sökas t.ex. vid pastorskansliet. Hindersprövningen får utfärdas sjunde dagen efter att den begärts och den är i kraft fyra månader.

En vigsel är en annorlunda gudstjänst, vilket är bra att komma ihåg när programmet planeras.

Att tänka på före vigseln

  • Ta kontakt med församlingen i god tid, för att reservera kyrka, präst och kantor.
  • Begär hindersprövning i god tid före vigseln.
  • Har ni speciella önskemål t.ex. gällande musik kontakta prästen eller kantorn på förhand.
  • Önskar man dekorera i kyrkan, bör man kontakta vaktmästare och/eller präst i god tid före vigseln.
  • Önskar man öva i kyrkan före vigseln, bör man kontakta pastorskansliet, och boka kyrkan i god tid.

Topplista av praktiska frågor om vigsel i Kvevlax kyrka

"Finns det blommor i kyrkan?" Blommor finns på altaret. Vill man smycka kyrkan med stora vaser i kyrkans kor måste man ansvara för det själv. Ett par höga golvvaser finns i kyrkan. Kontakta vaktmästaren!

"Får man fästa blomdekorationer på bänkarna?" Helst inte och absolut inte med tejp! 

"Får man kasta risgryn, konfetti och rosenblad?" Inte inne i kyrkan men vid behov utanför. Tänk dock på dem som skall städa, och på att ni kan vara det brudpar som kommer efter någon som inte har städat efter sig! 

"Finns det piano och mikrofon för sång?" Ett piano finns i kyrkan. Mikrofon för sångare kan ordnas. Kontakta vaktmästaren!

 

Vanliga vigselpsalmer

Vanliga vigselpsalmer i psalmboken:
235, 236 (239 i finska psalmboken), 464, 534, 535, 539, 540, 553