Kvevlax beravningsplats

Biskopholmen

Biskopsholmsvägen 16-32 , 66530 Kvevlax

Kvevlax beravningsplats

Korsholms kyrkliga samfällighet ordnar skötseln av begravningsplatsen.

För alla frågor gällande gravgården och gravvårdsavtal vänligen kontakta 

Anki Svens, Byråsekreterare på begravningsenheten, Korsholms kyrkliga samfällighet

ann-katrin.svenns@evl.fi
040 356 6398
 
Parkering

Läge på kartan