Info inför konfirmationerna

 

Bästa konfirmand och konfirmandföräldrar!
 

Nu har vi dagskriftskolan bakom oss. Det blev annorlunda än vad vi hade tänkt med tanke på att lägret föll bort. Men vi tror att konfirmanderna fick en bra dos av lägerliv under dagen på Klippan i varje fall. Nu får vi blicka framåt mot konfirmationerna. Vi får hoppas att vi kan hålla dem som planerat, och att inga strängare restriktioner behöver tas på nytt i samhället.

 

Gemenskapsdag 6.8

Vi har tidigare gett information om att vi håller en gemenskapsdag torsdagen 6.8. Det nya är att dagen inte är obligatorisk för skriftskolan. Vi kommer att besöka Zip Adventure Park, spela minigolf och äta lunch tillsammans. Vi startar med buss kl. 10 från församlingshemmet.

Församlingen står för kostnaderna.

Så den som vill komma med på denna dag behöver anmäla sig senast 30.6 till ungdomsarbetsledare Jukka (SMS 044-5462314 eller jukka.ihatsu@evl.fi). Anmäl dieter också.

 

 

Konfirmationerna

Som tidigare har meddelats delade vi in gruppen i tre konfirmationsgrupper (9.8 kl. 10 och kl. 14 samt 16.8 kl. 10). Gruppindelningen för konfirmationerna bifogas i detta brev. Vi har gjort upp gruppindelningen enligt de önskemål som ni tidigare har lämnat in. Om önskemålen inte har beaktats – ta kontakt!

Familj, faddrar och närmaste släkt är varmt inbjudna till konfirmationen. På konfirmationsmässorna ber vi att ni sitter familjevis och att man inte deltar vid sjukdom samt att vi beaktar avstånden och handhygienen.

Vid konfirmationen är det en tradition att faddrarna kommer fram och deltar i välsignelsen av konfirmanderna. Detta skedde också vid dopet, och det är fin stund för konfirmand och faddrar att mötas vid altaret. Info om hur det går till ges faddrarna framme i kyrkan 15 minuter före mässan börjar. Om konfirmanden inte har någon fadder på plats går det bra med förälder, syskon eller släkting som  är med och välsignar. Viktigast är att alla har någon med.

I samband med konfirmationen tas ett gruppfoto av gruppen som konfirmeras (pris: 12€). Man kan också beställa enskild fotografering av Airaksinen (foton tas vid studion i Vasa). Kuvert för att beställa fotografier delas ut på konfirmationsövningen. Kuvertet tas med till konfirmationen med pengar insatta. Skriv adress vart fotot skall skickas, så kommer det hem med posten.

 

Här följer tiderna som är viktiga att komma ihåg:

 

6.8 Gemenskapsdag på Vasklot

 

7.8 Konfirmationsövning för dem som konfirmeras 9.8 kl. 13

* I samband med övningen provas alborna och kuverten för fotograferingen delas ut

9.8 Konfirmation för grupp 1 och 2

* Grupp 1 bör vara på plats kl. 9.15

* Fotografering kl. 9.30 före konfirmationen

 

* Grupp 2 bör vara på plats kl. 13.30

* Fotografering kl. 15.30 efter konfirmationen

 

14.8 Konfirmationsövning för dem som konfirmeras 16.8 kl. 16

* I samband med övningen provas alborna och kuverten för fotograferingen delas ut

16.8 Konfirmation för grupp 3

* Grupp 3 behöver vara på plats kl. 9.30

* Fotografering kl. 11.30 efter konfirmationen 

 

Ha en skön sommar och så ses vi i augusti!


Jukka Ihatsu (044 546 2314, jukka.ihatsu@evl.fi)
Emilia Kontunen (044 546 2311, emilia.kontunen@evl.fi, i tjänst från 1.7)
Fredrik Kass (044 356 2310, fredrik.kass@evl.fi)
Nina Andrén (0440 462 312, catarina.andren@evl.fi)
Rodney Andrén (0440 462 313, rodney.andren@evl.fi)
 

Klippan