Info om skriftskolan

 

Samlingar före lägret

 • Vi kommer att dela konfirmanderna i två grupper. Grupperna kommer att ha både skilt och gemensamt program före lägret.

 

Gemensamma samlingar

 • 9.11 kl. 15-18 i församlingshemmet

 • 14.12 kl. 13-19 i församlingshemmet

 • 7.3 kl. 13-19 i församlingshemmet

 

Grupp 1

 

Gudstjänster

 • 12.1 kl. 9-12 i kyrkan

 • 2.2 kl. 9-12 i kyrkan 

 

Grupp 2

 

Gudstjänster

 • 19.1 kl. 9-12 i kyrkan

 • 9.2 kl. 9-12 i kyrkan 

 

Ungdomsverksamhet

 • Kvevlax församling har öppet hus på jämna veckor fr.o.m. 4.10 kl. 18-21 på vinden i församlingshemmet. Konfirmanderna ska delta minst 3 gånger för skriftskolan.

 

Lägret

 • Skriftskollägret ordnas den 1.6-5.6.2020 på lägergården Klippan (Storsandsvägen 360, Hirvlax) i Nykarleby.

 

Konfirmation

 • Konfirmation hålls söndagen den 7.6 kl. 10 för grupp 1 och kl. 14 för grupp 2 i Kvevlax kyrka.

 

Fotografering

 • Ordnas gruppvis efter konfirmationen i kyrkan.

 

Information till konfirmander och föräldrar

 • En del av information skickas via whatsapp. Vi kommer att bilda flera olika grupper så att vi får rätt info till rätta personer snabbt och smidigt. Information finns också på församlingens hemsida.

 • Under vårterminen kommer konfirmanderna få uppgifter som de behöver svara på. Frågorna läggs ut på församlingens hemsida.

 

Kontaktuppgifter till ledarna

 • Församlingspastor Ruth Vesterlund 044-546 2311 epost: ruth.vesterlund@evl.fi

 • Ungdomsarbetsledare Jukka Ihatsu 044-546 2314 epost: jukka.ihatsu@evl.fi

 • Kyrkoherde Fredrik Kass 044-356 2310 epost: fredrik.kass@evl.fi.

Klippan