Till nyhetslistan

Personaländringar på gång i församlingen:

 

Ruth Vesterlund går i pension efter 30.6.2023.

Pastor Benjamin Häggblom börjar arbeta som församlingspastor från 1.7.2023.

22.3.2023 12.11