Ingen diakonimottagning 20.09.2018

Församlingsvalet 18.11.2018

22.10.2018 11.04

Här är Kvevlax församlings kandidater vid församlingsvalet 18.11.2018

 

Valet till gemensamma kyrkofullmäktige 2018

Kandidatlista för Rättvis fördelning

2 BACKMAN Maj-Lis, Pensionerad lektor, Kvevlax

3 BURMAN Alf, Pensionär, Koskö

4 MELIN Bjarne, Pensionär, Kvevlax

5 MÖUTS Fjalar, Pensionär, Petsmo

6 NYLUND Christer, Pensionär, Kvevlax

7 ÅKERHOLM Lars-Erik, Pensionär Petsmo

8 BEIJAR Gun, Agrolog, Vassor

9 ÖSTMAN Yngve, Företagare, Vassor

 

Valet till församlingsrådet 2018:

Kandidatlista Kvevlax församlingsråd 2019-2022

2 BACKMAN Maj-Lis, Pensionerad lektor, Kvevlax

3 KNIP Kristian, Montör, Kvevlax

4 GROP Eva, Hälsovårdare, Kuni

5 ASPLUND Gunilla, Tandläkare, Västerhankmo

6 BURMAN Alf, Pensionär, Koskö

7 BURMAN Lars, Lektor, Koskö

8 ÅKERHOLM Lars-Erik, Pensionär, Petsmo

9 NYLUND Christer, Pensionär, Kvevlax

10 NORRGRANN Tina, Författare, Kvevlax

11 ÖSTMAN Yngve, Företagare, Vassor

12 MÖUTS Fjalar, Pensionär, Petsmo

« Till nyhetslistan