Lediga platser i dagklubben

28.5.2019 13.00

Det finns ännu några få lediga platser till höstens dagklubbar för 3-5-åringar, barnen ska ha fyllt 3 år före terminsstarten för att kunna börja. Vid intresse - ring till pastorskansliet under öppethållningstiderna på tel. nr. 06-3462300

I dagklubben samlas 3-5-åriga barn utan föräldrar två förmiddagar per vecka för att leka, sjunga, äta mellanmål, pyssla m.m. Terminsavgiften är 40e. Barnen kommer främst från Kvevlax, Kuni, Vassor, Hankmo och Koskö. Det går att kombinera kommunal dagvård några dagar per vecka med dagklubben två förmiddagar per vecka. Dagklubbsledarna heter Rebecca och Ika

« Till nyhetslistan