Till nyhetslistan

Information om verksamheten i Kvevlax församling 

13.3.2020 11.10

Information om verksamheten i Kvevlax församling 

 

I ett läge som är svårt, i ett läge där det finns så många frågor vill vi som församling förmedla hopp. Tveka inte att ta kontakt med oss anställda. Vi finns till för varandra. 

Vi följer de anvisningar som statliga och kyrkliga myndigheter utfärdar och måste därför begränsa vår verksamhet enligt följande:

- Gudstjänsterna hålls tillsvidare på söndagar kl 10 med enbart de som förrättar gudstjänsten närvarande. Efter gudstjänsten hålls kyrkan öppen till kl 12. Om du vill samtala eller be så finns präst på plats i kyrkan. Gudstjänsten får slå som en bönepuls för vårt land och vår värld. 
- Gilla församlingens facebooksida där andakter, böner, information m.m. sätts upp.
- Dop, vigsel och jordfästning kan hållas, men högst 10 personer får delta, inklusive präst och kantor.
- All normal veckoverksamhet inom olika grupper, såsom körövningar, dagklubb m.m. är inställd till och med 13.04.2020.
- Kansliet är öppet i vanlig ordning, men använd i första hand telefon 06-3462300 eller e-post kvevlax.forsamling@evl.fi i kontakt med kanslipersonalen och andra anställda.

- Om det inte finns pengar till mat, kontakta diakonin tfn 044-046 2312.

- Ring gärna oss anställda om du har frågor eller vill ha någon att tala med. Du kan också ringa Kyrkans samtalstjänst 0400 221190 varje kväll kl.20-23 om du vill samtala. Tillfälligt kommer samtalstjänsten nu också att ha öppet varje dag kl.10-13. Det hjälper att prata!