Strängare restriktioner på grund av ökad smittspridning av Corona.

Max 10 personer får samlas i samma utrymme under förutsättning att säkerheten kan garanteras. Denna begränsning är i kraft fram till 1.3.2021. Utöver begränsningen bör även god handhygien hållas, säkerhetsavstånd på 2 meter beaktas, och alla över 15 år ska använda ansiktsmask inomhus. Har man förkylningsstymptom bör man stanna hemma. 

Till nyhetslistan

Förändringar i personalstyrkan i Kvevlax församling

31.3.2021 14.26

Förändringar i personalstyrkan

Från 1.4.2021 sker det vissa förändringar i personalen i Kvevlax församling. Emilia Kontunen är tillbaka på 60% hos oss, Ruth Vesterlund slutar för att arbeta i Solfs och Replots församling. Fredrik Kass kommer på sidan av kyrkoherdearbetet i Kvevlax även att fungera som kyrkoherde i Solfs församling. Detta gäller till att börja med fram till 31.8.2021.