Rekommendation om säkerhetsavstånd

  • Sträva efter att hålla ett avstånd på 2 meter till andra människor. Rekommendationen gäller alla kontakter utanför familjekretsen både i arbetslivet och på fritiden.
  • Konditionssalar påminns om vikten av att säkerställa att säkerhetsavståndet kan iakttas.

Till nyhetslistan

Tf husmor

21.7.2021 11.55

Kontaktuppgifter till vår tf husmor Ulrika "Ika" Ålander:

tfn: 050-5322654

epost: ika.alander@gmail.com