Till nyhetslistan

Pastorskansliets öppethållningstider

4.2.2022 10.14

Pastorskansliet hålls tills vidare öppet onsdagar och fredagar kl. 9.15-13.

Kontaktuppgifterna är: kvevlax.forsamling@evl.fi, 044 546 2301.