Dopet

Då ett nytt liv kommer till oss blir det aktuellt att fundera på dop. Dopet är en av de största festerna som vi har i kyrkan. Vi döper för att Jesus själv uppmanade oss att döpa i Dop- och missionsbefallningen (Matt. 28:18-20).

”Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

I församlingen önskar vi att nyblivna föräldrar snart döper sina barn. Genom dopet blir de medlemmar av kyrkan och församlingens gemenskap. Det finns ändå ingen åldersgräns för dopet.

Dop kan förrättas både i hemmet och i församlingens utrymmen. Om man så önskar kan man också förrätta dopet i samband med gudstjänsten.

Till dopet hör att föräldrarna har bestämt vilket namn de har gett sitt barn och hittat faddrar som är konfirmerade medlemmar av kyrkan. Med prästen kan man sedan komma överens om psalmer, böner, bibeltexter osv. Barnet får inte sitt namn vid dopet utan det bestämmer föräldrarna. Däremot uttalas barnets namn officiellt vid dopet.