Kvevlax beravningsplats

Biskopholmen

Biskopsholmsvägen 16-32, 66530 Kvevlax

Kvevlax beravningsplats

F:ma John Haals har hand om skötseln av begravningsplatsen. Mot avgift rätar han även upp lutande och fallna gravstenar.

John Haals 044-346 0062.

För gravvårdsavtal kontaktas pastorskansliet på tfn 06-346 2300.
Parkering

Läge på kartan