Kvevlax begravningsplats

Biskopholmen

Kvevlax begravningsplats

Biskopsholmsvägen 16-32, 66530 Kvevlax

Korsholms kyrkliga samfällighet ordnar skötseln av begravningsplatsen.

För alla frågor gällande gravgården och gravvårdsavtal

vänligen kontakta begravningsenheten

 

 

 

 

Parkering Parkering