Nina Andrén

Diakoniarbetare

Mottagning på diakonikansliet (Kvevlaxvägen 7):
tisdag och torsdag kl. 8-10. Andra tider enligt överenskommelse


Jenny Björk

Eftermiddagsklubbledare


Pia-Lena Forsman

husmor (se kontaktuppgifter till vikarierande husmor Ika längre ner)
Lucas Löfvik

Fastighetsskötare
Fastighetstjänster Vaktmästeri