Karakaffe

Välkommen med på karakaffe! Karakaffe är en grupp för män som samlas varannan vecka (jämna veckor) på torsdagar kl 9.15 i drängstugan i uthuslängan, Koskövägen 2. 

Karakaffe har föreläsning