Hindersprövning

Innan ni kan gifta er skall ni tillsammans ansöka om hindersprövning. Ni kan ansöka om hindersprövning vid pastorskansliet, vid församlingens centralregister eller på nätet. Kom ihåg att ni skall kunna bestyrka er identitet. 

Hindersprövningen kan göras tidigast 4 månader och senast sju dagar före vigseldagen. Om den ena parten är utländsk så kan prövningen ta längre tid, ibland flera veckor. Hindersprövningen kan också göras vid magistraten, men där finns inte tillgång till de uppgifter om skriftskola som kyrklig vigsel kräver.

Vid ansökan om hindersprövning kan ni samtidigt komma överens om ni vill ha lysning i kyrkan. Den är frivillig och sker vanligtvis i församlingens gudstjänst söndagen innan vigseln.

Du når centralregistret i Vasa på tfn 040 759 1204.

 

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

Tag kontakt

Pastorsexpeditionen
Kvevlax församling
On kl. 9.15-13, Fr kl. 9.15-13