Kaffe efter gudstjänst

Grupper för vuxna

Kvevlax församling har flera olika grupper för vuxna. Välkommen med!

församlingspastor
ledig fram till sommaren 2020