Ämbetsbetyg och släktutredningar

Vid pastorskansliet förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Pastorskansliet finns i prästgården, Kvevlaxvägen 7, 66530 Kvevlax. Personalen betjänar dig må kl 9.15-12, on kl 9.15-13 och fr 9.15-13 (tisdagar och torsdagar stängt). Släktutredningar kan vara tidskrävande att göra och därför är det skäl att kontakta personalen senast 2 veckor innan beviset behövs.

Till pastorskansliet kan du vända dig om du behöver

Ämbetsbetyg

Släktutredningar
Släktforskning
Hindersprövning inför vigsel
Information i medlemsregisterärenden
Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen

Du når pastorskansliet på tfn 06-3462300 eller via e-post kvevlax.forsamling@evl.fi

Pastorsexpeditionen
Kvevlax församling
Må kl 9.15-12, On 9.15-13, Fr kl 9.15-13