Skriftskola

Varje år ordnas konfirmandundervisning för de som fyller 15 år. Om man t.ex. går i skola med årskursen tidigare eller senare än sina jämnåriga kan man be att få konfirmeras med den årskull man går i skola med.

Konfirmandundervisningen följer kyrkans övergripande plan för konfirmandundervisning och omfattar 80 timmar. De alternativ på skriftskola som Kvevlax församling erbjuder är lägerskriftskola med tillhörande månadsträffar och uppgifter under skolåret och kvällsskriftskola.

För de som önskar enskild skriftskola är det möjligt. Ta i så fall kontakt med prästen eller pastorskansli.

Skriftskolåret 2023–24

7.10 kl. 15 Skribastart med föräldrainfo i kyrkan kl. 17 

28.10 kl. 15- 17 Undervisning i kyrkan

3.12 kl. 9-12 Gudstjänst i kyrkan

16.12 kl. 13-18 Temadag, alla samlas i församlingshemmet

14.1 kl. 9-12 Gudstjänst i församlingshemmet

26.1–28.1 Weekend på Alskat

16.3 kl. 13-18 Temadag, alla samlas i församlingshemmet

20.4 kl. 13-18 Temadag, alla samlas i församlingshemmet

25.5 kl. 15 Utflykt till flygolycksplatsen, vi samlas i församlingshemmet

25.5 kl. 18 Lägerinfo för konfirmander och föräldrar i kyrkan

2.6-7.6 Läger på Klippan

16.6 kl. 10 Konfirmation i kyrkan

 

 

Underskrifter:

Alla ska samla 6 underskrifter

  • 4 gudstjänster/förrättningar och 2 andra
Skriftskolgrupp vid stranden