Skriftskola

Varje år ordnas konfirmandundervisning för de som fyller 15 år. Om man t.ex. går i skola med årskursen tidigare eller senare än sina jämnåriga kan man be att få konfirmeras med den årskull man går i skola med.

Konfirmandundervisningen följer kyrkans övergripande plan för konfirmandundervisning och omfattar 80 timmar. De alternativ på skriftskola som Kvevlax församling erbjuder är lägerskriftskola med tillhörande månadsträffar och uppgifter under skolåret och kvällsskriftskola.

För de som önskar enskild skriftskola är det möjligt. Ta i så fall kontakt med prästen eller pastorskansli.

Skriftskolgrupp vid stranden