Skriftskola

Varje år ordnas konfirmandundervisning för de som fyller 15 år. Om man t.ex. går i skola med årskursen tidigare eller senare än sina jämnåriga kan man be att få konfirmeras med den årskull man går i skola med.

Konfirmandundervisningen följer kyrkans övergripande plan för konfirmandundervisning och omfattar 80 timmar. De alternativ på skriftskola som Kvevlax församling erbjuder är lägerskriftskola med tillhörande månadsträffar och uppgifter under skolåret och kvällsskriftskola.

För de som önskar enskild skriftskola är det möjligt. Ta i så fall kontakt med prästen eller pastorskansli.

Skriftskolåret 2022–23

27.11 kl. 9-12 Gudstjänst i kyrkan

17.12 kl. 13-18 Temadag, vi samlas i församlingshemmet

15.1 kl. 9-12 Grupp 1 Gudstjänst i församlingshemmet

22.1 kl. 9-12 Grupp 2 Gudstjänst i församlingshemmet

3.2–5.2 Weekend på Alskat

                             Start 3.2 kl. 17 från församlingshemmet

                             Retur 5.2 kl. 15 från Alskat

1.4 kl. 13-18 Temadag, vi samlas i församlingshemmet

3.5 kl. 15.30 Skribaträff, vi samlas i församlingshemmet

27.5 kl. 15 Skribaträff (Utflykt till flygolycksplatsen )

27.5 kl. 18 Lägerinfo för konfirmander och föräldrar 

5.6-9.6 Skribaläger på Klippan

11.6 Konfirmation i Kvevlax kyrka

 

 

Skriftskolgrupp vid stranden