Skriftskola

Varje år ordnas konfirmandundervisning för de som fyller 15 år. Om man t.ex. går i skola med årskursen tidigare eller senare än sina jämnåriga kan man be att få konfirmeras med den årskull man går i skola med.

Konfirmandundervisningen följer kyrkans övergripande plan för konfirmandundervisning och omfattar 80 timmar. De alternativ på skriftskola som Kvevlax församling erbjuder är lägerskriftskola med tillhörande månadsträffar och uppgifter under skolåret och kvällsskriftskola.

För de som önskar enskild skriftskola är det möjligt. Ta i så fall kontakt med prästen eller pastorskansli.

Skriftskola 2021-22

Viktiga datum:

 

Grupp 1

Sö 21.11 kl. 15-18.30 Temadag

Lö 4.12 kl. 13-18.30 Temadag

Sö 23.1 Skribagudstjänst kl. 9-12 i kyrkan

Sö 13.2 Skribagudstjänst kl. 9-12 i kyrkan

Sö 12.3 kl. 13.00-18.30 Temadag

Ti 12.4 kl. 18.30 Temadag

Lö 28.5 kl. 15 Utflykt till flygolycksplatsen och lägerinfo

12.6 Konfirmation i kyrkan kl. 10

 

Grupp 2

Sö 21.11 kl. 15-18.30 Temadag

Lö 4.12 kl. 13-18.30 Temadag

Sö 30.1 Skribagudstjänst kl. 9-12 i kyrkan

Sö 20.2 Skribagudstjänst kl. 9-12 i kyrkan

Sö 12.3 kl. 13.00-18.30 Temadag

Ti 12.4 kl. 18.30 Temadag

Lö 28.5 kl. 15 Utflykt till flygolycksplatsen och lägerinfo

12.6 Konfirmation i kyrkan kl. 13

 

Vinterskriftskola

Ons 13.10 kl. 15.30 Skribaträff

Ons 3.11 kl. 15.30 Skribaträff

Sö 21.11 kl. 15-18.30 Temadag

Lö 4.12 kl. 13-18.30 Temadag

Ons 15.12 kl. 15.30 Skribaträff

Sö 23.1 Skribagudstjänst kl. 9-12 i kyrkan

Sö 13.2 Skribagudstjänst kl. 9-12 i kyrkan

Sö 12.3 kl. 13.00-18.30 Temadag

Ti 12.4 kl. 18.30 Temadag

Dagsläger 21.5-22.5

Lö 28.5 kl. 15 Utflykt till flygolycksplatsen

12.6 Konfirmation i kyrkan

 

Skriftskolgrupp vid stranden