Begravning

Ett dödsfall tär ofta på de anhörigas krafter och känslor så mycket att det kan vara tungt att samtidigt tänka på arrangemang för begravningen. Trots det finns det praktiska omständigheter som bör tas om hand så snart som möjligt.

Praktiska arrangemang och bokningar för begravningar görs via begravningsenheten (som finns i Gamla Vasa). Om de anhöriga inte själva vill eller känner att de klarar av det, så kan begravningsbyrån sköta detta. 

Före jordfästningen träffar man prästen och kommer överens om arrangemangen. Man talar om dödsfallet och om den avlidna.

 

Begravningstjänster och gravskötsel

Korsholms kyrkliga samfällighet ansvarar för gravtjänster inom samfällighetens församlingar. Praktiska arrangemang och bokningar för begravningar görs via begravningsenheten (som finns i Gamla Vasa) där du kan komma överens om följande ärenden:

  • tidpunkt och plats för begravningen och minnesstunden
  • gravplats och en möjlig visning av gravplatsen
  • bokning av präst och kantor
  • gravskötselavtal - alla gravskötselavtal (skall göras senast 31.5.)

Begravningsenheten nås per tfn 040 356 6398 eller e-post: begravningsenheten.korsholm@evl.fi

Öppethållningstiderna är måndag - torsdag kl. 9 - 14, fredag kl. 9 - 12

GravskötselÖppna länk i ny flik

 

Tacksägelsen

Under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämner man den avlidnas namn i församlingens förbön. Det här kallas tacksägelse. Kantorn spelar i samband med tacksägelsen kort, stillsam orgelmusik.

 

Ljuständning på alla helgons dag

Under gudstjänsten på alla helgons dag brukar man läsa namnen på dem som avlidit under året (sedan senaste alla helgons dag) och tända ljus för var och en.

Om de anhöriga har möjlighet deltar de i gudstjänsterna.

Brinnande ljus

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter

Tag kontakt

Pastorsexpeditionen
Besökstid on och to kl. 9.00-14.00. Telefontid må, ti kl 9.00-14.00 och fre 9.00-12.00.