Er sorg är vår omsorg!

Jordfästningen är ett konkret farväl till den som lämnat vår gemenskap här.

När en församlingsmedlem avlider, görs anmälan till pastorskansliet. Där bokas tid för jordfästning och minnesstund. Man kan även be begravningsbyrån att sköta bokningen. En präst finns i regel på kansliet on och fr kl 10-12 för samtal. I vanliga fall brukar den förrättande prästen ta kontakt med de anhöriga och komma överens om en tidpunkt för att planering av begravningen.

För gravinlösning kontaktas begravningsenheten på tfn 040-3566398. Även här kan begravningsbyrån hjälpa till. Om det är aktuellt att lösa in en ny grav kan man också komma överens med vaktmästare Lucas Löfvik, tfn 040-8414730, om att tillsammas besöka gravgården och se gravplatsen.

För anskaffning av kista och för transport kontaktas begravningsbyrå.

Pastorsexpeditionen
Kvevlax församling
Må kl 9.15-12, On 9.15-13, Fr kl 9.15-13