Kyrkokören

Kyrkokören övar torsdagar kl. 19-20.30 i församlingshemmet. Kören medverkar i församlingens gudstjänster och musiktillfällen. Kyrkokören kommer under terminen, att samarbeta med andra körer och musiker, vid olika musikgudstjänster och konserter.

Kyrkokören övar