Församlingsrådet

I varje församling finns det ett församlingsråd, som består av förtroendevalda.

Församlingsrådet är församlingens beslutande organ.

Församlingsrådets uppgift är bl.a.

  • att leda församlingens verksamhet
  • besluta om användningen av församlingens budgetmedel
  • att välja tjänsteinnehavare i församlingen

Medlemmarna i församlingsrådet väljs genom församlingsval, som hålls vart fjärde år.

Kyrkoherden är ordförande i församlingsrådet. Församlingsrådet sammanträder ca en gång i månaden och besluter bl.a. om ärenden som berör församlingens egen verksamhet och budgetplanen.

 

Församlingsrådsmedlemmar 2023-2026

 

Ordinarie:

 

Kass Fredrik, ordförande

Asplund Gunilla            

Backman Maj-Lis          

Burman Alf              

Burman Lars                 

Grop Eva   

Holms Sara

Levälahti Johanna

Månsus Anders                                        

Åkerholm Lars-Erik      

Östman Yngve 

 

Suppleanter:  

 

Granberg Håkan

Tammelin Lars

Wasberg Alexandra

       

Församlingsrådsmedlemmar 2019-2022

 

Ordinarie:

 

Kass Fredrik, ordförande

Asplund Gunilla            

Backman Maj-Lis          

Burman Alf , vice ordförande                  

Burman Lars                 

Grop Eva                      

Knip Kristian                

Möuts Fjalar                

Norrgrann Tina            

Åkerholm Lars-Erik      

Östman Yngve 

 

Suppleanter:  

 

Nylund Christer